Deze site maakt gebruik van cookies. Meer info Akkoord

Hoge bloeddruk verlagen

Men spreekt over hoge bloeddruk als de bovendruk hoger is dan 140 mmhg en de onderdruk meer dan 90 mmhg. de ideale bovendruk ligt tussen de 120-90 mmhg en de ideale onderdruk tussen de 80-60 mmhg.

 1. Tijdens een periode van stress kan onze bloeddruk toe nemen. Stress is één van de belangrijkste factoren van een verhoogde bloeddruk.
 2. Een ongezonde levensstijl slecht eten en weinig bewegen kan de bloeddruk ook doen toenemen.
 3. Wanneer u ouder wordt is de kans groter op een verhoogde bloeddruk doordat het vatenstelsel ook aan veroudering onderhevig is. Kortom de vaten worden minder flexibel.

Een hoge bloeddruk brengt vooral risico met zich mee op vasculair gebied; daarbij moet u denken aan aderverkalking. Dit is een belangrijke reden dat het van belang is om zo snel mogelijk een hoge bloeddruk te verlagen. Maar... hoe doet u dit nu precies? En hoe ontstaat een te hoge bloeddruk eigenlijk?

Op deze vragen zullen we u een antwoord geven dus leest u snel verder!


Wat is een hoge bloeddruk?

Bloeddruk is de druk van het bloed in uw slagaders - de vaten die bloed van uw hart naar uw hersenen en de rest van uw lichaam vervoeren. U heeft een bepaalde hoeveelheid druk nodig om het bloed door uw hele lichaam te laten stromen. 

Uw bloeddruk gaat gedurende de hele dag en nacht op en neer. Wanneer u in beweging bent gaat deze omhoog en in rust gaat deze omlaag, dat is normaal. 

Het is pas zo dat u te maken heeft met een te hoge bloeddruk wanneer de bloeddruk altijd in een te hoge stand staat.


Hoge bloeddruk staat medisch gezien bekend als hypertensie. Het betekent dat uw bloeddruk constant te hoog is en dat uw hart harder moet werken om het bloed rond uw lichaam te pompen. 

Een te hoge bloeddruk is vrij ernstig. Wanneer u dit negeert, kan het leiden tot hart- en vaatziekten zoals een hartaanval of een beroerte. Het kan ook leiden tot nierfalen, hartfalen, problemen met uw gezichtsvermogen en vasculaire dementie. 

Hoewel uw slagaders rekbaar zijn om te kunnen omgaan met uw bloeddruk die op en neer gaat, verliezen uw slagaders bij hoge bloeddruk hun rekbaarheid en worden stijf of raken vernauwd. Een vernauwing maakt het makkelijker voor vet materiaal om aan de slagaders te hechten en ze te verstoppen (atheroma).


Hoe weet ik of ik last heb van hypertensie?

Hypertensiehoge bloeddruk, kan hoofdpijn, een wazig zicht en/of kortademigheid veroorzaken. Echter alleen wanneer de hypertensie extreem hoog is, kan het zijn dat u deze symptomen ervaart. Hoge bloeddruk is een sluipmoordenaar. U kunt last hebben van een te hoge bloeddruk zonder dit te realiseren.

De één heeft meer risico op een te hoge bloeddruk dan de ander. Een deel is genetisch bepaald, wat u van uw ouders aan genen heeft meegekregen, en een deel is leeftijd. 

Zo hebben oudere mensen - vooral boven de 60 - een grotere kans op hoge bloeddruk. Dit omdat de bloedvaten geleidelijk aan harder en minder flexibel worden naarmate we ouder worden. 

Regelmatige bloeddrukmetingen bij uw huisarts of thuis met een bloeddrukmeter geeft inzicht over uw bloeddruk verloop, en of u wel of geen hypertensie heeft.

Als u vermoedt dat u, hoge bloeddruk oftewel hypertensie heeft, moet u beslist contact opnemen met uw huisarts om de mogelijke behandelingen te bespreken.


Wat veroorzaak een hoge bloeddruk?

U weet nu wat een hoge bloeddruk is, we hebben in het voorgaande beschreven hoe een hoge bloeddruk ontstaat, wat we willen uitleggen in deze paragraaf zijn de verschillen tussen oorzaken van hoge bloeddruk:

Primaire hypertensie heeft de neiging om te ontwikkelen wanneer u ouder wordt. Deze soort hoge bloeddruk heeft niet één identificeerbare oorzaak die we aan kunnen wijzen. Dit maakt het dan ook zo lastig, u weet niet precies wat u er tegen kunt doen. Bij primaire hypertensie draait het erom dat u bepaalde aanpassingen maakt in uw levensstijl om de bloeddruk omlaag te brengen.

In maar liefst 95% van de gevallen van hoge bloeddruk in ons land wordt de onderliggende oorzaak niet gevonden. Hoewel essentiële hypertensie nog steeds enigszins een mysterie is, wordt het in verband gebracht met bepaalde risicofactoren.

Hoge bloeddruk heeft de neiging om voor te komen in bepaalde gezinnen en komt vaker voor bij mannen dan bij vrouwen. Ook leeftijd en afkomst spelen een rol. In de Verenigde Staten hebben donkere mensen bijvoorbeeld twee keer zoveel kans als blanken om een hoge bloeddruk te hebben. 

Stikstofmonoxide en bloeddruk

Klik hierboven op de button om alles te leren over het belang van aanmaak van het molecuul stikstofmonoxide in uw bloedvaten. Recover-Me stimuleert de aanmaak van dit molecuul stikstofmonoxide.

Secundaire hypertensie wordt echter wel veroorzaakt door een select aantal factoren, zoals bijniertumoren of nierproblemen (een aandoening die vernauwing van de nierslagaders tot gevolg heeft). Doordat secundaire hypertensie het resultaat is van een onderliggende oorzaak, kan het worden behandeld door deze oorzaak aan te pakken.




Verbeter de bloedstroom naar het hart.

Als u de gezondheid van uw hart wilt verbeteren, moet u de flexibiliteit van  uw vaatstelsel verbeteren. Recover-Me is ontworpen om de productie van stikstofmonoxide in de bloedvaten te stimuleren, die beide ondersteunt door de endotheelcellen binnen de vaatwanden te ontspannen. 

Wetenschappelijk bewijs ondersteunt dat aanvulling van L-Arginine effectief is bij het omzetten in stikstofmonoxide. L-Arginine, L-Pyroglutamaat , het zout van de Arginine, is een bestanddeel in ons product.

Het is geen verrassing dat onze klanten verheugd zijn over de positieve effecten van de verbetering van het vaatstelsel. Deze verbetering heeft namelijk ook een gunstige invloed op alle andere functies in onze organen, botten, hersenen en huidweefsel.

Achtergrond over hoe bloed circuleert.

Tot het bereiken van volwassen leeftijd produceert het lichaam voldoende stikstofmonoxide om de endotheelcellen ontspannen en flexibel te houden. Daardoor hebben de meeste jongeren geen hoge bloeddruk of andere vormen van circulatieproblemen. 

Naarmate de jaren verstrijken ontwikkelen de meesten van ons een verharding van het vaatstelsel, waardoor het minder flexibel wordt en niet in staat is om zich aan te passen aan indirecte bloeddrukveranderingen.

Dit maakt het pompen van bloed moeilijker voor het hart, dit kan ernstig trauma veroorzaken. Dat is een van de redenen waarom hartaanvallen en beroertes de grootste doodsoorzaak zijn in de westerse wereld.





Hoe ontstaat bloeddruk?

De bloeddruk bepaalt de mate van contractie die het hart uitstraalt (systolisch) en daalt (diastolisch) tot tussen de slagen door. Wanneer de hartspieren ontspannen, zetten de vier kamers uit en zuigen het bloed door de aderen. 
Wanneer de hartspieren samentrekken, nemen de kamers in volume af, gevolgd door een ontspannende fase die zuurstofrijk bloed uit uw longen naar de hartkamers zuigt, van hieruit wordt het bloed naar buiten geperst, door de bloedvaten gepompt naar het capillaire systeem door uw hele lichaam.

Hart- en vaatfunctie
Het hart en het complete vaatstelsel moeten als één geheel worden gezien. Niet alleen trekt het hart samen om bloed door uw lichaam te duwen, de slagaders pulseren ook, waardoor het bloed verder wordt geduwd, wat helpt bij het proces.
Vooral deze functie neemt af naarmate we ouder worden, waardoor het voor het hart moeilijker wordt om zijn plicht te vervullen.

L-Arginine, L-Glutamine en L-Lysine toedienen met de formule van Recover-Me
Wanneer we de stijfheid van het vaatstelsel omkeren door  stikstofmonoxide in gang te zetten, bevorderen we dat het bloed gemakkelijker en verder naar het organen, botten, hersenen en huidweefsel stroomt, waardoor de cellen worden aangevuld en het verouderingsproces vertraagd. Dit alles is onafhankelijk onderzocht en bewezen.

De speciale formule van Recover-Me optimaliseert de aanmaak van stikstofmonoxide in de bloedvaten.4
Recover-Me Vasculair bestaat niet alleen uit L-Arginine, maar bevat ook L-Lysine en L-Glutamine in de juiste verhouding voor optimaal resultaat. We gebruiken ook een speciale vorm van L-Arginine, het zout van de L-Arginine (L-Pyroglutamaat). L-Lysine heeft verschillende belangrijke functies. L-Glutamine helpt de darmgezondheid te herstellen en enkele belangrijke aspecten van de hormoonfunctie.


Verbetering van de doorbloeding naar de nieren.

De combinatie van de juiste aminozuren in Recover-Me Vasculair in de noodzakelijke verhouding samen met de drager Palatinose (disaccharide), een langzaam brandend, niet-cariogeen koolhydraat, heeft een sterk ondersteunende rol bij de langzame afgifte van stikstofoxide-omzetting en het endotheelcel-relaxatieproces en heeft dus een positieve invloed op de bloeddruk en de nierfunctie. 

De nieren spelen een belangrijke rol bij het regelen van de bloeddruk.

De nieren, zijn vaatrijke organen met als belangrijkste doel afvalstoffen, het teveel aan gifstoffen en extra water uit de bloedbaan te filteren.

Bloed wordt door de glomerulus (microscopische filters) geperst waardoor bacteriën, dode cellen, en afvalstoffen worden afgevoerd (met ongeveer 570 mi per minuut), en mineralen, zouten en water in evenwicht brengt voordat het via de nierader weer terugkeert in de bloedbaan.

Zonder dit evenwichtige proces werken zenuwen, spieren en andere weefsels in uw lichaam niet optimaal. Nieren spelen ook een belangrijke rol bij het reguleren van de hormoonfunctie.

Onderzoeken over de belangrijke functie van stikstofmonoxide voor het cardiovasculaire systeem.

cardiovasculaire gezondheid.        &      L-Arginine | cardiovasculaire systeem.       


Klanten feedback

Uit feedback van klanten leerden we dat mensen met een verminderde nierfunctie die Recover-Me Vasculair innamen voor een algemene ondersteuning merkten dat de bloeddoorstroming door de nieren veranderde.

Ze melden een verhoogde plasfrequentie onmiddellijk na de eerste inname van het product. Het duurt soms een week voordat dit tot een normale frequentie is gedaald, afhankelijk van de opgeslagen gifstoffen. Dit heeft een sterk positief effect op de algehele gezondheid en het welzijn van de gebruiker.


Verbetering van de bloedstroom naar de lever.5

L-Arginine bezit verschillende unieke, gunstige biochemische en farmacologische eigenschappen. Suppletie met L-Arginine toegediend in een model voor acute leverbeschadiging, vermindert zowel de omvang van de leverbeschadiging als bacteriële translocatie.

De rol van stikstofmonoxide op de effecten op acuut leverletsel, bacteriële translocatie, ileale en cecale mucosale nucleotiden en RNA en DNA laten duidelijke voordelen zien. Bilirubine en leverenzymen namen significant toe na orale toediening van L-Arginine.

Het is algemeen bekend dat stikstofmonoxide een belangrijke rol speelt bij herstel van acuut leverletsel6. Bovendien verbeterde suppletie met L-Arginine / L-Glutamine (beide aanwezig in Recover-Me) de mucosale nucleotiden en de darmfunctie.


Bekijk eens deze korte video

Hoge bloeddruk bestrijden en uw vaatstelsel verjongen? Verhoog het stikstofmonoxidegehalte in uw bloedbaan.1

Recover-Me Vasculair is een unieke formule, ontwikkeld naar aanleiding van de ontdekking van het molecuul stikstofmonoxide in de bloedvaten. Deze ontdekking was zo revolutionair dat het de Nobelprijs heeft gewonnen.3 

Dit molecuul is een signaal molecuul dat ervoor zorgt dat de bloeddruk binnen de juiste waarden blijft. Wanneer de bloeddruk hoog is helpt het om de bloeddruk omlaag te krijgen, wanneer de bloeddruk te laag is zorgt het ervoor dat de bloeddruk wordt verhoogd om het bloed bij alle organen te krijgen. Recover-Me is de 'brandstof' van deze stikstofmonoxide.




Het verhogen van het stikstofmonoxide-gehalte in uw bloed ondersteunt het verkleinen van een hartaanval en verbetert de bloedcirculatie.2

In een notendop, uitleg over bloeddruk:

Om te beginnen bepaalt de bloeddruk de mate van samentrekking die het hart uitstraalt (systolisch) en daalt het (diastolisch) tot tussen beats. Wanneer de hartspieren ontspannen, zetten de vier kamers uit en zuigen het bloed door de aderen.

Wanneer de hartspieren samentrekken, nemen de kamers in volume af, gevolgd door een ontspannende fase die zuurstofrijk bloed uit uw longen naar de hartkamers zuigt, van waaruit het naar buiten wordt geperst of gepompt en via de bloedvaten naar het capillaire systeem dat door uw hele lichaam loopt.

Dat is waar Recover-Me kan helpen, een supplement dat het lichaam helpt om de productie van stikstofmonoxide in uw bloed te verhogen.

Onderzoek


Bekijkt u deze deze video's eens voor meer uitleg.


Er zijn handige tips die wij u kunnen meegeven als u uw bloeddruk wilt verlagen

Sport regelmatig – 

Sport om en nabij de 150 minuten per week. Regelmatig sporten kan uw bloeddruk met ongeveer 5 tot 8 mm Hg verlagen. 

Het is belangrijk om consequent te zijn. Als u stopt met sporten, kan de bloeddruk namelijk weer stijgen. Wanneer u al hypertensie heeft, kan regelmatig sporten uw bloeddruk weer naar een veiliger niveau brengen.

Regelmatige lichaamsbeweging versterkt uw hart, waardoor het bloed effectiever door het lichaam wordt gepompt. 

Minder lichaamsbeweging kan bijdragen aan een hogere hartslag, waardoor uw slagaders meer worden belast en uw bloeddruk stijgt.


 Bestel nu Recover-Me

Eet gezonder –

Een dieet dat rijk is aan volle granen, fruit, groenten, zuivelproducten met een laag vetgehalte, magere vetten en een laag cholesterolgehalte kan je bloeddruk met 11 mm Hg verlagen.

Mensen met een hoge bloeddruk zouden eens moeten kijken naar het Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH) dieet. Het is niet gemakkelijk om uw eetgewoonten te veranderen, maar met deze tips kunt u beginnen met  een gezond dieet te volgen: 

 1. Houd een voedingsdagboek bij. Het opschrijven van wat u eet, zelfs voor slechts een week, kan verrassend veel inzicht geven in uw eetgewoonten.
 2. Zorg voor voldoende kalium. Kalium kan de effecten van natrium op de bloeddruk verminderen. De beste bron van kalium is fruit en groenten.
 3. Praat met uw arts over het kaliumgehalte dat voor u het beste is.

Verminder natrium (zout) in uw dieet -

Zelfs een kleine verlaging van het natriumgehalte in uw dieet kan uw bloeddruk met ongeveer 5 tot 6 mm Hg verlagen. 

Zout zorgt ervoor dat uw lichaam vocht vasthoudt, wat de bloeddruk verhoogd. Het effect van natriuminname op de bloeddruk varieert afhankelijk van de persoon. 

Beperk natrium in het algemeen tot 2.300 milligram (mg) per dag of minder. Een lagere natriuminname - 1.500 mg per dag of minder - is ideaal voor de meeste volwassenen.  



  Rapport over stikstofmonoxide.   

Stop met roken -

Roken kan uw bloeddruk tijdelijk verhogen en uw slagaders beschadigen, waardoor het risico op hartaandoeningen toeneemt. 

Zwaarlijvigheid - 

Overgewicht belast uw bloedsomloop en onderzoek toont aan dat het kan bijdragen aan hypertensie. Iemand met een gezond gewicht heeft een veel lager risico op een te hoge bloeddruk.

Stress -

Stress kan ervoor zorgen dat uw bloeddruk tijdelijk stijgt. Door de stress te verminderen in uw dagelijks leven zal u het risico op een hoge bloeddruk kunnen verminderen.

  Wanneer mensen arteriosclerose of hoge cholesterolspiegels ontwikkelen, kan dit leiden tot plaque-afzetting en plaquevorming in de bloedvaten.

  Als deze plaque blijft groeien, kan dat de bloedstroom belemmeren1.

  Stikstofmonoxide is onze natuurlijke manier om onszelf letterlijk te beschermen tegen hart- en vaatziekten.
Aderverkalking tegengaan
  HDL helpt overtollige cholesterol te verwijderen uit uw celweefsel en uit plaque in uw bloedvaten.

  Daarom wordt HDL ook wel de ‘goede’ cholesterol genoemd. HDL stuurt het teveel aan cholesterol terug naar uw lever, die het uit uw lichaam verwijdert. 

  Stikstofmonoxide helpt bij het behouden van een goede balans tussen de goede en de slechte cholesterol.2
Cholesterol verlagen
  Dr. Ignarro, Nobelprijs winnaar aan het woord: "De voordelen van stikstofmonoxide zijn talrijk vooral voor het cardiovasculaire systeem maar dit heeft ook gevolgen voor andere systemen.3

  Stikstofmonoxide houdt uw bloedvaten gezond door de bloedstroom te verhogen.

  Stikstofmonoxide zorgt ervoor dat alle organen in het lichaam de juiste hoeveelheid bloed  ontvangen en daardoor de voedingsstoffen en zuurstof die nodig zijn."
Doorbloeding verbeteren

Een hoge bloeddruk ‘de stille moordenaar’.

We hebben allemaal een bloeddruk, omdat ons bloed wordt rondgepompt door ons lichaam. Zonder die druk zou het bloed stilstaan en niet in staat zijn om voedingsstoffen, zuurstof naar alle cellen in ons lichaam te brengen en afvalstoffen en kooldioxide af te voeren.

Als onze organen niet gevoed worden sterven ze af. Kortom een bloeddruk is essentieel. Ons hart regelt deze bloeddruk, door te pompen en het bloed door onze slagaders te laten stromen, maar ook onze bloedvaten spelen daarin een grote rol.

In het dagelijkse leven voelen we helemaal niet hoe hoog of hoe laag onze bloeddruk is. Alleen bij extreme situaties, maar daar komen we later op terug. We zijn ons er dan ook totaal niet van bewust als onze bloeddruk te hoog is. 

Omdat een constante te hoge bloeddruk zeer gevaarlijk is voor onze gezondheid wordt het ook wel ’de stille moordenaar’ genoemd.


Wat is bloeddruk nu precies?

Uw hart is de motor van uw vasculaire systeem, oftewel de bloedvaten die door uw lichaam lopen, de bloedsomloop binnen ons lichaam. Grappig feitje: Wist u dat als we al onze bloedvaten achterelkaar zouden leggen deze een aantal keren om de aarde gewikkeld zouden kunnen worden?

Of het nu om grote bloedvaten gaat of kleine bloedvaten (capillaire vaatjes), zonder het pompen van uw hart zou er geen bloed doorheen stromen. Vandaar dat een goede bloeddruk essentieel is voor het optimaal functioneren van ons lichaam. 

Het hart pompt constant bloed door de slagaders, in ons gesloten circuit van bloedvaten. Wanneer het bloed door de slagaders stroomt geeft het een druk op de wanden van de bloedvaten. De kracht die het bloed op de wanden van de bloedvaten uitoefent noemen we bloeddruk. 

Wanneer uw hart pompt, samenknijpt, de hartslag die we voelen, noemen we de bovendruk. De onderdruk is de meeting wanneer het hart ontspannen is. Als er een grote druk wordt uitgeoefend op het bloed wordt er meer spanning op de bloedvaten gecreëerd. 

We hebben allemaal wel eens last van een hoge bloeddruk, wanneer we extra inspanning doen of stress. Echter als we constant een hoge bloeddruk hebben heeft dit een negatief effect op onze vaatwanden, met allemaal nare gevolgen. We zijn ons van geen kwaad bewust van deze kracht op onze bloedvaten.

Daar ons vatenstelsel de levensader is, van ons menselijk lichaam, is het van groot belang dat we onze bloedvaten goed houden en dus onze bloeddruk onder controle. Daarmee bedoelen we een bloeddruk die binnen de goede waarden vallen.        Feiten over vaten


Hoge bloeddruk

Wanneer is de bloeddruk te hoog? Doorgaans hanteert men de volgende waardes:

Niveau bloeddruk   | Systolisch (bovendruk) | Diastolisch (onderdruk)

Normaal                     120 - 129 mmHg                  80 - 84 mmHg

Hoog normaal           130 - 139 mmHg                  85 - 89 mmHg

Licht verhoogd          140 - 159 mmHg                  90 - 99 mmHg

Matig verhoogd         160 - 179 mmHg                  100 - 109 mmHg

Ernstig verhoogd             > 180 mmHg                   > 110 mmHg

"Normale bloeddruk" is geen eenduidig begrip. De bloeddruk van een kind is  bij waarden van 100 bovendruk tegenover 60 onderdruk bijvoorbeeld heel normaal, terwijl voor een 70 jarige een bovendruk van 150 tegenover 90 onderdruk normaal is. 


SECUNDAIRE HYPERTENSIE

Bij secundaire hypertensie is er wel een oorzaak hoge bloeddruk aantoonbaar. Dit type hoge bloeddruk wordt namelijk veroorzaakt door een onderliggende aandoening. Het verschijnt meestal plotseling en veroorzaakt een hogere bloeddruk dan primaire hypertensie.

Aandoeningen en medicijnen die tot secundaire hypertensie kunnen leiden, zijn onder andere:

 1. Obstructieve slaapapneu: waarbij de wanden van de keel zich tijdens de slaap ontspannen en vernauwen, waardoor de normale ademhaling wordt onderbroken.
 2. Diabetes.
 3. Bij de geboorte aanwezige bloedvaat problemen, ook wel aangeboren hartafwijkingen genoemd.
 4. Hoest- en verkoudheidsmiddelen, sommige pijnstillers, anticonceptiepil en andere geneesmiddelen op recept.
 5. Nierziekten en langdurige nierinfecties.
 6. Lupus: een aandoening waarbij het immuunsysteem delen van het lichaam aanvalt, zoals de huid, gewrichten en organen.
 7. Recreatieve drugs, zoals cocaïne en amfetaminen.
 8. Enkele kruidenmiddelen, vooral met zoethout.
 9. Hormoonproblemen: zoals een te trage of overactieve schildklier, het syndroom van Cushing, acromegalie, verhoogde niveaus van het hormoon aldosteron (hyperaldosteronisme) en feochromocytoom.
 10. Sclerodermie: een aandoening die een verdikte huid veroorzaakt, en soms problemen met organen en bloedvaten geeft.
 11. Dikwijls stijgt de bloeddruk ook als men door een zorgverlener de bloeddruk laat meten. Dit wordt ‘wittejas-hypertensie’ genoemd. Dit kan voortkomen uit angst voor de artsen met de witte jassen.


Wat zijn de symptomen van te hoge bloeddruk?

Meestal geeft een hoge bloeddruk geen klachten en merkt u er niets van, Echter, is de bloeddruk extreem hoog, dan kan hoofdpijn, duizeligheid en wazig zicht optreden.


Wat te doen tegen een hoge bloeddruk?

Eet-, drink- en leefgewoonten veranderen zijn belangrijke stappen om de bloeddruk te verlagen. Ook als u medicijnen van uw arts voorgeschreven hebt gekregen.


Hoge bloeddruk verlagen zonder medicijnen.

 1. Stress is een van de grootste oorzaken van een hoge bloeddruk, dus vermijdt stress zoveel als mogelijk is.
 2. Bent u iemand die weinig drinkt? Bij een hoge bloeddruk is het zeer goed mogelijk dat u te weinig water drinkt. indien er te weinig vocht in de bloedvaten aanwezig is, trekken de bloedvaten samen, waardoor het hart harder moet werken. De bloeddruk stijgt dan. Door meer water te drinken verlaagt dan de bloeddruk.
 3. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat door regelmatig te sporten en te bewegen een hoge bloeddruk een belangrijke daling vertoont welke vergelijkbaar is waarop medicijnen dat doen. Probeer minimaal 30 minuten per dag flink te bewegen. Dat kan stevig wandelen zijn, fietsen of tuinieren.
 4. Heeft u overgewicht? Dan hebben uw hart en bloedvaten een hogere belasting te verduren. Afvallen is dan behulpzaam bij het verlagen uw bloeddruk.
 5. Zowel bij mannen als vrouwen neemt de kans op een hoge bloeddruk toe bij een te hoog alcoholgebruik. Bij vrouwen vanaf 2,5 eenheden alcohol per dag en bij mannen zelfs al bij 1 eenheid per dag.
 6. Stoppen met roken Nicotine vernauwt tijdelijk de bloedvaten en verhoogt de hartslag. Overige stoffen in tabak zorgen daarnaast voor een langduriger vernauwing van de bloedvaten.
 7. Gezond eten, veel groenten en fruit, volkoren producten, extra vierge olijfolie om in te bakken en vette vis.
 8. Meer stikstofmonoxide in de aderen. Stikstofmonoxide  (NO) doet de aderwand ontspannen waardoor het bloed er makkelijker doorheen stroomt en de druk op de aderwand afneemt. Tot ons 23e levensjaar maken wij dat zelf volop aan in onze aderen. Naarmate de leeftijd vordert neemt de productie af en kunnen onze aderen hun souplesse langzaamaan verliezen. Het aminozuur Arginine speelt hierbij een cruciale rol. Echter hoe ouder wij worden hoe moeizamer wij arginine kunnen opnemen. Een supplement dat middels een perfecte formule de opname maximaliseert is Recover-Me.
 9. Omdat NO een signaalmolecuul is ontspannen de aderen tot het gewenste niveau van de bloeddruk. Er is dus geen kans op een te lage bloeddruk. Omgekeerd, heeft men een te lage bloeddruk, dan signaleert het NO dat ook en verhoogt de spanning op de aderwand tot het juiste niveau. Recover-Me  ondersteunt bij zowel een te lage als een te hoge bloeddruk.





Een moment geduld alstublieft. We schakelen u door naar de betalingsprovider.